Blog

Surfing, surfing…

surfing surfing

De burger van nu is niet meer te vergelijken met de burger van tien jaar geleden. Doordat informatie en nieuws voor iedereen en altijd beschikbaar is, netwerken we er lustig op los. Elk willekeurig initiatief heeft via Facebook immers 1 miljard potentiele participanten. The sky is the limit!

De hedendaagse burger is zelfstandig, mondig en veerkrachtig. Hij regelt de dingen graag zelf , neemt initiatief en is ondernemend. Steeds meer succesvolle burgerinitatieven- en collectieven zijn hiervan het gevolg.

Haak je aan of af?
Voor gemeenten is het goed zich te realiseren dat deze energieke samenleving een prachtige kans is. Als ambtenaar of gemeentelijke bestuurder kun je de beweging de beweging laten , of besluiten aan te haken, mee te doen en je als netwerkpartner op te stellen.

Win-win situatie
Dan is er alleen wel werk aan de winkel! Want inspelen op wat er al ís, vraagt om een andere houding en een andere manier van denken. Dat kost moeite, maar het levert zeker weten een win-win situatie op.

Zie het als food for thought tijdens je vakantie. Surf jij mee op de golf van netwerksamenleving, of je laat je het over je heen spoelen? Ik daag je graag uit…

Gebruik je verbeeldingskracht

‘Impossible things don’t know they are impossible.’

Een uitspraak van meesterfantast Walt Disney. Hij had het vermogen om iets dat alleen in je fantasie bestaat om te zetten in de werkelijkheid. Bovendien verstond hij de kunst iets vanuit verschillende perspectieven  te bekijken door zich in te leven in andere rollen en personen.

Niet alleen voor Disney, maar voor veel uitvinders, wetenschappers, kunstenaars, ondernemers en tal van anderen geldt dat veel goede ideeën tot stand komen in de verbeelding. Allemaal laten ze af en toe hun fantasie de vrije loop om verder te komen. Albert Einstein zei ooit dat hij meer heeft gehad aan zijn talent om zich dingen in te beelden dan aan zijn vermogen om kennis op te nemen. Toen hij zijn relativiteitstheorie ontwikkelde, deed hij dat niet in een lab, maar in zijn hoofd. Hij beeldde zich in dat hij op een lichtstraal zat en stelde zich de reis voor die hij zou ondernemen.

In het dagelijkse leven zijn we allemaal kleine Einsteins. We gebruiken onze verbeelding tijdens het koken en bij het vertellen van een verhaal, net zo goed als bij het maken van een ontwerp voor onze woonkamer of het organiseren van een event.

Dagdromen is goed voor je

Een goede manier om je verbeelding te stimuleren, is je gedachten laten afdwalen. Iedereen staart wel eens uit het raam, mijmert weg en laat zijn brein ronddwalen. Dat heet dagdromen en kan je net zo goed overkomen terwijl je niets te doen hebt als tijdens een vergadering.

Wat veel mensen niet weten, is dat onze hersens op volle toeren werken als we dagdromen. Een vaststelling die brandhout maakt van het cliché dat dagdromers nietsnutten zijn. In tegenstelling tot een computer gaan onze hersenen dus niet in slaapstand als je ze even niet gebruikt. Het rustende brein kan je vergelijken met een auto die urenlang staat warm te draaien, wachtend tot iemand het gaspedaal indrukt.

De reden waarom dagdromen goed is voor de creativiteit, is dat het vaak over onrealistische gedachten gaat. In je dromen kan je een held zijn of een gevaarlijke duivel.

En als…, stel nou dat….: een spelletje dat we als kind veelvuldig speelden om van alles te kunnen verzinnen. We konden vliegen, waren de sterkste, hadden een toverstaf en contact met buitenaardse wezens.Voor ons werkt het ook zo: los van regels en doelen, budget en tijd, ontstaan fantastische ideeën door de realiteit buiten spel te zetten. We zien nieuwe openingen, krijgen verrassende invallen, we creëren weer ruimte in ons hoofd. We kunnen verder: wat vast zat, is losgetrokken.

Dagdromen maakt creatief en is bovendien leuk.

 

 

10 gouden regels voor creativiteit

1.    Vang ideeën wanneer en waar ze je te binnen schieten.  Veel van onze beste ideeën zijn ‘gratis’, dikwijls opkomend terwijl we ontspannen en onbewust werken aan een probleem. Noteer je ideeën onmiddellijk.

2.    Wees een  voorbeeld in openheid en accepteren van ideeën.Let op je verbale en non verbale communicatie. Het grootste deel van onze communicatie is non verbaal

3.    Herformuleer je problemen op veel verschillende manieren. Vraag waarom? Vaak lossen we de verkeerde problemen op. Daag je veronderstellingen uit.

4.    Begeef je buiten het probleemgebied. Ga op zoek naar verbindingen met andere gebieden om je probleem op te lossen.  Vraag jezelf af; “ Welke ideeën krijg ik voor de oplossing vanuit een totaal ander gebied”.

5.    Ontwikkel creatieve gewoonten. Als je bezig bent met een uitdaging of kans, vraag jezelf af” Hoe kan ik dit anders doen? Stel dat….? Hoe kan ik iets gebruiken dat hier totaal niet bij past?”

6.    Breng een scheiding aan in je denken tussen ideeën verzinnen en ideeën beoordelen. Bekritiseer je eigen ideeën en die van anderen niet tijdens het bedenken van ideeën. Evalueer ze pas erna, maar probeer dat niet tegelijkertijd te doen.

7.    Evalueer ideeën door eerst de plussen van het idee te beschouwen; maak dan een lijst van de mogelijkheden;benoem dan de minpunten. Maak van de minpunten een vraagstelling zoals je een probleem formuleert. Op die manier zal je brein gelijk op zoek gaan naar mogelijkheden om de minpunten te verbeteren in plaats van het hele idee te verwerpen.

8.    Als je bezig bent met probleem oplossen, geef jezelf een quota van tenminste veertig ideeën. Om nieuwe ideeën te krijgen is het belangrijk om voorbij de voor de hand liggende manieren van probleem oplossen te stretchen. Hoe meer manieren je vindt om je doel te bereiken, hoe groter je kansen zijn het te doen.

9.  We zijn allemaal creatief, maar realiseer je dat creativiteit oefening vraagt en ontwikkeling net als andere vaardigheden.

10. Maak van problemen kansen. Ieder probleem dat we tegenkomen heeft ons iets te leren. Zoals Richard Bach, auteur van Illussions, zei “ There is no such thing as a problem without a gift for you in its hand. We seek problems because we need gifts.

Bron:Why didn’t I think of that?

 

 

Afkijken mag!

Onlangs zag ik een prachtige serie op de BBC over de wijze waarop wetenschappers inspiratie opdoen in de natuur voor nieuwe uitvindingen. Ook kunstenaars en ontwerpers vinden inspiratiebronnen in de natuur.

Zo  liet architect Goldberg de structuur van de maïskorrels terugkomen in zijn ontwerp van de Marina City Towers in Chicago

Marina City Towers Chicago

Verbanden zoeken en vergelijkingen maken is een methode om situaties en problemen op een andere manier te bekijken. Door deze uit de bestaande context te trekken, ontstaan vaak nieuwe ideeën en oplossingen.

Uitvinders, wetenschappers en kunstenaars kwamen vaak op hun nieuwe idee door processen of voorbeelden vanuit een andere discipline te gebruiken. Ook in het bedrijfsleven zoekt men voorbeelden uit een ;andere’ wereld: voetbaltrainers geven lezingen aan managementteams om hun manier van team coaching uit te leggen. En van bergbeklimmers kun je leren hoe belangrijk een goede voorbereiding en afstemming zijn om het doel (de top) te bereiken.

Jij kunt ervaringen van anderen gebruiken om jouw probleem of vraag op te lossen. Ga op zoek naar voorbeelden. Zijn er organisaties buiten jouw branche, die bijvoorbeeld uitblinken in klantenservice? Wat kun je daarvan leren? Breng een bezoek aan deze organisaties en laat je inspireren door hun succesverhalen.

In de reclame kom je veelvuldig gebruik van vergelijkingen tegen. Daar kun jij weer ideeën uithalen.

Scheur een aantal advertenties die je aanpreken uit diverse glossy’s, bij voorkeur ook buitenlandse bladen en voor diverse doelgroepen en met verschillende onderwerpen. Vraag jezelf af; “wat valt mij op? Wat spreekt mij aan? Wat heeft die reclamemaker erin gebruikt?” Gebruik die eigenschappen van de advertentie voor je eigen vraag en bedenk nieuwe invalshoeken en ideeën.

Lenig denken

Meer ideeën nodig om je creatieve denkvermogen op te rekken? In het boek Lenig denken, technieken voor creatieve denkkrachtlees je een groot aantal ideeën en oefeningen, die je op je werk van pas komen. Het boek is te koop in de boekwinkel of op internet, onder meer bij Managementboek.

 

VUCA: vergroot je slagkracht in chaotische tijden

It’s not the strongest species

Nor the smartest species that survives

It’s the ones that are most responsive to change

-Darwin

 The Bendable Brain

 

 

 

 VUCA: vergroot je slagkracht in chaotische tijden

Wel eens gehoord van VUCA? Zo begon Sue Walden de workshop Bendable Brain, waar Marenthe en ik afgelopen week aan deelnamen.

VUCA is een acroniem voor:

V= volatility: de onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen

U= uncertainty: onzekerheid over wat er staat te gebeuren

C= complexity: veelheid aan krachten, chaos en verwarring rondom ons

A=ambiguity: oorzaak en gevolg zijn onduidelijk en moeilijk verklaarbaar

VUCA staat voor de chaotische, snelle tijd waarin wij leven. Onze omgeving verandert in hoog tempo. Hoe zorg je ervoor dat jij als persoon, maar ook je bedrijf of afdeling mee blijft veranderen? Hoe kies je de juiste koers en blijf je vernieuwend?

Een van de aanvliegroutes is zorgen voor een flexibel brein. Zodat VUCA geen vijand, maar een uitdagende partner van je wordt.

Vergroot je slagkracht door te werken aan je

 1. Houding: naast je analytisch vermogen, heb je steeds meer improviserende talenten nodig. Nieuwsgierig zijn, je fantasie gebruiken en bijvoorbeeld durven experimenteren. Door je hersenen hierin te trainen wordt je denken steeds leniger.
 2. Bewustzijn: aandacht hebben voor wat er is. Aanwezig zijn in het hier en nu. Gebruik maken ook van je zintuigen en in het moment zijn.
 3. Vaardigheden: veranderen betekent jezelf stretchen. Door de grenzen van je comfortzone op te zoeken en daar voorbij te gaan. Je verlaat de gebaande paden, gaat op verkenning en kijkt wat er nog meer mogelijk is: je bent op zoek naar meer dan een antwoord.

De vele linken met Lenig Denken maakten de dag tot een feest der herkenning. Inspirerend ook, omdat de werkvormen deels nieuw voor ons waren.

Wil je zelf aan de slag met het trainen van je brein? Je slagkracht vergroten? Doe jezelf lenig Denken cadeau, een boek vol technieken om je creatieve denkkracht te stimuleren:
http://www.managementboek.nl/boek/9789089650627/lenig-denken-rineke-rust

Meer weten over Sue Walden? http://improvworks.org/facilitators/

 

 

 

Blijf een outsider!

Enige tijd geleden las ik een artikel nav het overlijden van Elinor Ostram. Nu had ik nooit eerder gehoord van deze mevrouw. Wat mijn aandacht trok was het verhaal dat zij als politicologe de Nobelprijs voor economie had ontvangen. Dat was bijzonder!  Juist haar perspectief als buitenstaander had bijgedragen aan haar baanbrekend werk. Daardoor kon zij tot vernieuwende inzichten komen en vanuit een ander perspectief oplossingen bedenken.

Insider
Het overkomt ons allemaal: we worden steeds meer insider, naarmate we ergens meer vanaf weten. Hoe meer kennis we over een onderwerp hebben, des te lastiger is het om innovatief bezig te zijn. Onze blik verengt zich. Vaak zijn het de outsiders, zoals nieuwkomers, mensen uit andere disciplines, stagiairs die met een frisse blik de automatismen ter discussie stellen.

Hoe blijf je outsider ?

Blijf je verwonderen en blijf vragen stellen. Ga niet voor veilig, maar blijf risico’s nemen.

Ga van tijd tot tijd te rade in een ander vakgebied. Kijk hoe daar oplossingen worden gevonden.

Ga co-creëren. Zoek samenwerking met mensen die  andere ideeën en netwerken hebben. Deel kennis en talenten.

Trek er regelmatig op uit. Bezoek andere steden, praat met mensen uit andere culturen. Zij geven je brein nieuwe impulsen.

Kortom:
als je steeds voor nieuwe uitdagingen zorgt, vernieuw je jezelf en kun je jong blijven denken ook als je ouder bent.

 

Leer lenig denken en jezelf vernieuwen
Ideeën nodig om je creatieve denkvermogen op te rekken? In het boek Lenig denken, technieken voor creatieve denkkracht lees je een groot aantal ideeën en oefeningen, die je op je werk en in je privéleven van pas komen. Bestel het boek Lenig Denken direct bij Managementboek.

 

 

 

 

 

 

 

De Tour anders gezien

Vorige week bezocht ik Ome Jan en tante Henny in het verzorgingshuis. Ome Jan is een enorme liefhebber van de Tour de France en niet weg te slaan van de buis. Wat sneu voor tante Henny, dacht ik. Zij houdt helemaal niet van wielrennen- net als ik trouwens- en kon geen kant heen.

Verkeerde aanname
Dat bleek een heel verkeerde aanname van mij. Toen ik haar meelevend vroeg of ze het niet heel vervelend vond die wielrenners de hele dag, reageerde ze oprecht verbaasd. “ Hoe zo, wielrennen?”

Zij begon enthousiast te vertellen over de leuke interessante dorpjes, prachtige kastelen en mooie landschappen met tal van details. Dat had zij de afgelopen tijd gezien en dat vond ze fantastisch. Niks fietsen!

Nieuw inzicht
Voor mij een moment van inzicht. Wij zijn zo gewend een menig te hebben , een standpunt in te nemen, dat je heel makkelijk daar aan vasthoudt.

Wij blijven onze vaste denkpatronen volgen. Van standpunt wisselen is vaak niet makkelijk, maar een goede stretchoefening voor je brein. Dat tot heel nieuwe inzichten kan  leiden.

Ander standpunt innemen
Kijk naar een tv programma waar je van overtuigd bent dat het niets voor jou is en zoek 5-10 positieve aspecten hierin op. Omgekeerd doe je hetzelfde mat je favoriete programma: wat kunnen anderen hier negatief aan vinden?

Op die manier train je je brein om lenig te blijven denken.

Over de houdbaarheidsdatum? Ververs!!

Japanners houden van vis, maar die moet wel super vers zijn. De vissers vingen echter rondom de kusten steeds minder vis en daarom moesten zij verder uit de kust varen. Gevolg: de vis was minder vers bij thuiskomst. Dat vond de consument niet lekker en de vissers gingen op zoek naar andere oplossingen.

Zo installeerden ze vriestanks aan boord om de vis na vangst gelijk in te vriezen.  Geen succes, want dat verschil konden de Japanners proeven: de vis smaakte niet vers.

Daarna dachten ze de oplossing gevonden te hebben door de vis in beweging te houden. Zij plaatsten grote waterreservoirs waar de vissen in konden blijven zwemmen. Maar de ruimte was erg beperkt: de vissen werden lusteloos en hadden er geen zin meer in. Zij smaakten nog steeds niet lekker vers.

Hoe konden de Japanse vissers de vissen alert en actief houden?

Het gewenste resultaat bereikten zij door een kleine haai in het reservoir los te laten. Het kostte een paar visjes die de haai verorberde, maar de overige vissen werden dusdanig uitgedaagd dat zij vers en fris bleven.

Hoe kun je persoonlijk ‘vers’ blijven?
Welke ‘haaien’ breng jij in je werk en leven om je geïnspireerd en vernieuwend te houden? Daag jij jezelf voldoende uit om in beweging te blijven?

Je omgeving, werk of bedrijf moet steeds meer op zoek naar vernieuwingen en frisse ideeën. Van jou wordt verwacht als ondernemer, manager, professional, marketeer, coach en anderen, dat je continue mee verandert en je aanpast aan de snelle veranderingen in de markt of je bedrijf. Oplossingen van gisteren werken vandaag niet meer. Deze tijd vraagt om een nieuwe mindset.

Wacht niet af, zorg dat je in beweging blijft en ga zelf aan slag. Dat vraagt om lenigheid in denken: je ziet de mogelijkheden om jezelf te vernieuwen en ontdekt nieuwe kansen om slagvaardig te handelen.

 

 

 

Ik ben creatief. Jij ook?

“Ik ben creatiever dan ik dacht” of “ oh, ik ben toch ook creatief”:  uitspraken die we aan het eind van onze workshops vaak horen. Voor velen een hele ontdekking om te ervaren dat zij wel degelijk creatief zijn. Ook voor jou geldt wellicht dat je altijd bij hoog en laag beweerd hebt dat jij dat niet bent.

Iedereen is creatief. Nog al te vaak wordt dit tegengesproken en koppelt men ten onrechte creativiteit aan bepaalde functies en afdelingen, zoals reclame, marketing of R&D. Of geloven mensen dat creativiteit alleen is weggelegd voor grote kunstenaars en wetenschappers.

Creatief zijn in dagelijks handelen betekent eenvoudig dat je dingen eens anders aanpakt, niet altijd op routine vaart, bestaande zaken op een nieuwe manier combineert of belemmeringen ombuigt tot kansen.

Innoveer!
Zie jij jezelf als creatief? Of belemmert je eigen overtuiging over creatief denken jou om je eigen creatief potentieel te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Dat is zeker heden ten dage doodzonde want in de huidige tijd zal je steeds vaker met creatieve oplossingen moeten komen. Of het nou gaat om met minder budget toe te komen of jezelf aan te passen aan nieuwe werkomstandigheden: je kunt je niet langer veroorloven om niet te innoveren.

De juiste mindset
Allerbelangrijkst is jouw attitude: zie jezelf als een creatief persoon. Daarom zijn we juist zo blij als onze deelnemers dat in onze workshop ontdekken. Daar begint het mee, dat je zelf overtuigd bent: ik ben creatief. Door jezelf zo te benoemen en te gedragen groeit je vertrouwen in je eigen creatief vermogen. Je durft je creativiteit in te zetten in je dagelijks leven en werk.

Twee dingen zijn voor de creatieve attitude verder essentieel:
Een open mind: open staan, luisteren, nieuwe ideeën verwelkomen in plaats van direct in de Ja maar… te schieten. Blijf nieuwsgierig en je verwonderen.

Stadsboeren: als je geen tuin hebt, moet je creatief zijn!

Ga ervan uit dat er altijd meer mogelijkheden en antwoorden zijn voor je vragen of situaties. Daag jezelf uit om niet gelijk de eerste de beste oplossing te kiezen, maar zoek naar alternatieven. Waarom? Nummer acht kan wel eens veel beter en interessanter zijn dan de standaard oplossing.

Jezelf verder creatief ontwikkelen? Creatief denken is en onderdeel van je denkvermogen en kun je trainen en vergroten. Door veel te oefenen en doen in de dagdagelijkse dingen waar je mee bezig bent.

In het boek Lenig denken, technieken voor creatieve denkkracht vind je veel tips & trucs om verder mee aan de slag te gaan.

Grenzeloos denken

Kun jij ook zo blij zijn met het weekend van de wintertijd? De klok een uurtje terug en zo maar een extra uur. Wat een extra mogelijkheden geeft dat: van langer slapen, oude tante opzoeken, extra lange wandeling tot nieuw plan ontwikkelen en eindelijk dat boek helemaal uitlezen.

En als elk weekend een uur extra had of stel dat elke dag uit 26 uur zou bestaan? Welke mogelijkheden zou dat niet bieden? De ideeën stromen vanzelf.

Obstakels weghalen
Ons denken laat zich gewoonlijk leiden door allerlei regels en beperkingen die we onszelf opleggen. Als wij deze beperkingen los durven laten, als we de regels gewoon eens negeren, kunnen we allerlei andere dingen verzinnen en komen we op nieuwe creatieve gedachten. Dan gaan we echt grenzeloos denken.

 Stel je het volgende voor:

 • Wat zou je anders doen als je alle tijd kreeg die je nodig had om je idee uit te werken?
 • Wat zou je anders doen als je voldoende geld had om je idee uit te werken?
 • Wat zou je anders doen als je zeker wist dat je plan zou slagen?
 • En als jij alle bevoegdheden krijgt
 • En als jij extreem veel ruimte krijgt

Heb je door hierover na te denken bruikbare ideeën opgedaan om je idee verder gestalte te geven? Vaak blijkt dat je, als je de belemmeringen even opzij zet, je tal van ideeën krijgt die je weer een stap verder helpen.

Bekijk het eens van een ander perspectief…

De sky is the limit
Bij je onderzoek naar ideeën hoef je jezelf niet te beperken tot de werkelijkheid. In je fantasie kun je immers van alles bedenken. En als …? is een gedachte-experiment buiten de werkelijkheid: een krachtige methode om kansen te verkennen. De inzet van deze vorm van verbeeldingskracht kan allerlei nieuwe ideeën opleveren.

Voorbeelden van vragen zijn:

 • En als we het nu eens groter maken?
 • En als we het nu eens omkeren?
 • En als we het nu eens strakker maken
 • En als een radio zo klein is dat hij in je portemonnee past?
 • En als ….

Spelen in je fantasie kan je op ideeën brengen: op het eerste oog wellicht onuitvoerbaar en veel te gek. Gebruik ze als opstapje om ze uit te werken voor praktische toepassingen.© CreaSense 2012 Alle rechten voorbehouden.